http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Zpracování znaleckých posudků


V současné době je velké množství hospodářských transakcí v České republice zatíženo povinností zpracovat znalecký posudek nezávislým znalcem. Kromě oblasti přeměn společností je tato povinnost stanovena např. při transakcích mezi společníky (vypořádání obchodního podílu) nebo akcionáři (squeez out, povinné nabídky převzetí atd.) a dále i při převodech majetku (nepeněžitý vklad, rozsáhlejší převody majetku mezi propojenými osobami). Posudky vyžaduje i tuzemské daňové právo jak v případě stanovení základu daně např. při převodu nemovitostí, tak i pro doložení ceny obvykle definované pro osoby spojené zákonem o daních z příjmů nebo vstupní ceny majetku pro účely odepisování. V neposlední řadě existují účetní postupy, při kterých musí dojít k ocenění jmění společnosti při akvizici (ocenění PPA), a to jak v národní úpravě tak zejména v pojetí IFRS/ISA.

V případě mnohých transakcí vede nezpracování příslušného posudku k absolutní neplatnosti smlouvy, což může mít velice nepříjemné dopady pro zúčastněné strany.

Společnost Nexia AP a.s. zajišťuje zpracování znaleckých posudků ve výše uvedených oblastech a to ve spolupráci se znaleckým ústavem v oboru ekonomika PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. Výhodou této dlouhodobé spolupráce je značné zjednodušení projednání zadání i vlastního zpracování znaleckého posudku, při kterém nedochází k informačním šumům mezi auditorem a znalcem.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.