http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Poradenská činnost při výběru personálu


Pří výběru zaměstnanců do finančního úseku je často jedním z důležitých úkolů prověřit odbornou znalost uchazečů.

Je obvyklé, že ani větší společnosti nedisponují žádnými systematizovanými postupy, jak tyto znalosti prověřovat, u menších subjektů to bývá pravidlem. Někdy dochází též k situaci, kdy poptávaná pracovní pozice je ve společnosti jediná, na které by měl mít pracovník požadovanou odbornost, tudíž neexistuje nikdo uvnitř firmy, kdo by posoudil odborné znalosti uchazečů. Pokud v takovém případě provádí subjekt výběr sám, případně jím pověří personální agenturu, existuje riziko, že vybraný pracovník nedokáže řádně plnit svěřené odborné úkoly.

Společnost Nexia AP a.s. provádí vyhodnocení odborných znalostí kandidátů na pozice ve finančních úsecích. Za tím účelem má připraveny systematizované testy z oblasti účetnictví a daní (národních i mezinárodních), obchodního práva a pracovního práva. S uchazeči též provádí pohovor, protože i jejich komunikační schopnosti v odborné oblasti jsou důležitým vodítkem pro posuzování. Díky zkušenostem našich spolupracovníku je potom závěrečné hodnocení uchazečových znalostí poskytované klientovi velice objektivní. Využitím služeb naší společnosti se výrazně snižuje riziko nesprávného rozhodnutí při výběru mezi uchazeči.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.