http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů


Na rozbor hospodaření a finanční situace navazuje společnost Nexia AP a.s. projekty směřujícími ke zvyšování efektivity hospodaření cestou snížení nákladů, zvýšení výnosů nebo kombinací obou přístupů. Tyto projekty, které vycházejí z aplikace analytických metod, procesních analýz, z metod založených na analýze spotřeby času, benchmarkingových postupů a samozřejmě i manažerských zkušeností řešitelského týmu, zahrnují:

 • navržení optimálního organizačního uspořádání
 • nastavení účetního systému a systému hospodářských středisek v provázanosti na tvorbu plánu a kontrolu a řízení nákladů a výnosů
 • zpracování podnikového reportingu k pravidelnému vyhodnocení klíčových položek a ukazatelů a kontrole hospodaření v návaznosti na zpracovaný plán
 • zavedení nebo nastavení systému měření produktivity práce
 • revize výkonových a časových norem
 • zavedení motivačních schémat směřujících k měření a hodnocení výkonu pracovní činnosti (např. v podobě produktivity práce nebo maximalizace marže) a k provázanosti odměňování na pracovní výkon
 • zavedení systému řízení zásob
 • zavedení systému výběru dodavatelů formou elektronické aukce vybraných komodit nebo formou selektivních výběrových řízení
 • navržení personálních úspor a s tím souvisejících úspor osobních nákladů
 • navržení eliminace ztrátových činností a provozů
 • navržení prodeje zbytných aktiv
 • akviziční doporučení

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.