http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink

Prohlášení Nexia International

 

NEXIA AP, a.s. je člen Nexia International. Nexia International je významná celosvětová síť nezávislých účetnických a poradenských společností, které poskytují komplexní služby v oboru auditu, účetnictví, daní a poradenských služeb.

Nexia International je ochranná známka společnosti Nexia International Limited  se sídlem: Sixty Circular Road, Dougles, Man, 1. patro, Man, IM1 1SA – společnost je registrována na ostrově Man, pod registračním číslem 53513C.

Nexia International neposkytuje služby pod svým ani jiným jménem. Nexia International a její členské společnosti nepodnikají společně. Nexia International nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli jednání, zanedbání jednání, nebo závazky kteréhokoli svého člena. Každý ze členů Nexia International je samostatný právní subjekt.

Nexia International nepřebírá jakoukoli odpovědnost za žádnou škodu vyplývající z jakýchkoli přijatých opatření, či opomenutí učiněných na základě obsahu těchto webových stránek, dokumentů a externích odkazů zde uvedených.

Ochranné známky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA, logo NEXIA jsou vlastnictvím Nexia International Limited a jsou používány na základě licence.

Odkazy na Nexia, nebo Nexia International naleznete na Nexia International Limited,
www.nexia.com 

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.