http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Přeměny společností


Společnost Nexia AP a.s. úspěšně realizovala projekty z oblasti přeměn společností a podnikových kombinací. V tomto ohledu je společnost Nexia AP a.s. schopna zabezpečit realizaci komplexního projektu v této oblasti, a to jak jeho ekonomické části, tak ve spolupráci s kooperujícími právními kancelářemi i v jeho části právní. Ekonomická část služeb v oblasti přeměn společností a podnikových kombinací zahrnuje:

  • poradenskou a konzultantskou činnost při volbě optimálního modelu přeměny společnosti či podnikové kombinace
  • zpracování podrobného projektu přeměny společnosti či podnikové kombinace obsahujícího potřebné ekonomické a právní kroky a jejich důsledky
  • zpracování časového schématu průběhu přeměny společnosti či podnikové kombinace
  • auditorské služby související s přeměnou společnosti či podnikovou kombinací (např. ověření konečných účetních závěrek a zahajovací rozvahy)
  • zajištění znaleckých služeb u kooperujících znaleckých ústavů pro zpracování znaleckých posudků vyžadovaných zákonem
  • zajištění daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmů souvisejícího s přeměnou společnosti či podnikovou kombinací u kooperujících subjektů specializujících se na tyto činnosti

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.