http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Příprava podnikatelských projektů na klíč


V ekonomické realitě neustále vznikají nové možnosti pro podnikání. Ty využívají úplně nové subjekty, případně do nich expandují stávající subjekty. Pro zahájení nového podnikání je vhodné popsat podnikatelský záměr a ten promítnout do finančního plánu jako základního vodítka pro hodnocení rentability podnikatelského záměru. Tento proces bývá obvykle vyžadován i bankami, případně ostatními institucemi poskytujícími financování. Pokud je realizace záměru odsouhlasena, je třeba mimo jiné přistoupit k založení obchodních společností, zavedení systému účetnictví včetně účetních směrnic, zavedení systému daňových evidencí, nastavení smluv a principů obchodních vztahů a vztahů s propojenými subjekty.

Zahájení nového podnikání nebývá každodenní rutinou. Vznikají zde nové otázky, problémy a rizika, jejichž řešení nebývá běžnou pracovní náplní zaměstnanců, zejména pokud je nové podnikání umístěno do jiného státu. Pohled na podnikatelský záměr a finanční plán též může být zkreslený. To přináší rizika následného vzniku dodatečných nákladů a i možné ohrožení vlastní expanze. Konzultace podnikatelského záměru a řešení projektů na klíč pomocí odborného poradce může podstatným způsobem uvedená rizika eliminovat.

Společnost Nexia AP a.s. je díky svému členství v síti NEXIA INTERNATIONAL schopna poskytnout poradenství a přípravu podnikatelských projektů na klíč prakticky v celém světě. Zároveň běžně realizuje poradenství v rámci podnikatelských projektů zahraničních klientů v České republice v rámci sítě NEXIA INTERNATIONAL i mimo ni a poradenství pro nové i expandující tuzemské subjekty. Základní činností bývá příprava, případně vyhodnocení finančních plánů a oponentura podnikatelských záměrů, zajištění založení obchodních společností, zavedení systému účetnictví včetně účetních směrnic, vedení účetnictví, zavedení systému daňových evidencí, nastavení smluv a principů obchodních vztahů a vztahů s propojenými subjekty. Výhodou zajištění těchto služeb společností Nexia AP a.s. je vysoká odbornost a profesionalita, které v kombinaci s osobnímu přístupem vedou ke spokojenosti zákazníka.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.