http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

LinekIng. Valdemar Linek je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Dále je absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy a certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Ing. Valdemar Linek v pozici partnera a předsedy představenstva společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje na oblast ekonomického, finančního, účetního a daňového poradenství, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti.
Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995

Kariéra:

  • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1993 až 1995
  • zástupce ředitele divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
  • ředitel divize auditorů, HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 2003
  • předseda představenstva NEXIA AP a.s., 2003 až doposud

 

KovářIng. Jakub Kovář je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie specializace obchodní právo. Ing. Jakub Kovář je auditorem registrovaným pod číslem osvědčení 1959. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy. Od roku 2003 působí Ing. Jakub Kovář v pozici partnera a místopředsedy představenstva společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast oceňování, na poradenskou činnost a v neposlední řadě i na daňové poradenství a principy mezinárodního zdanění. Mezi jeho klienty patří zejména významné podnikatelské subjekty.


Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1997

Kariéra:

  • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1997 až 1999
  • Vedoucí auditorského týmu HZ Praha, spol. s.r.o. 1999 až 2003
  • člen představenstva NEXIA AP a.s. 2003 doposud

 

VotlučkaIng. Marek Votlučka je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Ing. Marek Votlučka je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 1862. Dále je též absolventem dvousemestrálního postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy, rekvalifikačního kurzu "likvidátor - správce konkurzní podstaty" a je též certifikovaným bilančním účetním. Od roku 2003 působí Ing. Marek Votlučka v pozici partnera a předsedy dozorčí rady společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření a v neposlední řadě i na zabezpečování průběhu likvidace vybraných subjektů. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno v roce 1995

Kariéra:

  • asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 1995 až 1997
  • zástupce ředitele divize auditorů HZ Praha, spol. s.r.o. 1997 až 2003
  • člen dozorčí rady NEXIA AP a.s. 2003 až doposud

 

Michal Kupsaing.Michal Kupsa je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Právo v podnikání. Od roku 2008 působí Ing. Michal Kupsa v pozici partnera společnosti NEXIA AP a.s., od roku 2012 je členem dozorčí rady. Specializuje se kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi jeho klienty patří jak významné podnikatelské subjekty, tak subjekty z oblasti neziskové.

 

Profesní životopis:

Vzdělání:
UJEP Ústí nad Labem, ukončeno v roce 1998
VŠE, ukončeno v roce 2000

Kariéra:
Komerční banka, a.s., ekonom pobočky, 2000 – 2001,
asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s.r.o., 2001 až 2003
asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., od 2003
partner ve společnosti NEXIA AP, a.s., od 2008
člen dozorčí rady NEXIA AP a.s. 2012 až doposud

 

Ing. Pavel ZachariášIng. Pavel Zachariáš je absolventem VŠE v Praze, Fakulty národohospodářské. Ing. Pavel Zachariáš je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 3934. Ing. Pavel Zachariáš působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.


Profesní životopis:

Vzdělání:
Vše, ukončeno 2000

Kariéra:
Analytik úseku ekonomiky a financí ve společnosti AB Barrandov, a.s. v letech 1997 – 1998
Asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., 1998 – 2003
Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s. 2003 až doposud

 

Ing. Rudolf ČernýIng. Rudolf Černý je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Cestovní ruch. Od roku 2005 je Ing. Rudolf Černý zapsán jako auditor - číslo osvědčení KA ČR 1992. Ing. Rudolf Černý působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a člena představenstva, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na oblast forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.


Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE ukončeno 1999

Kariéra:
Asistent auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r.o., 1999 – 2003
Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s. 2003 až doposud

 

Ing. Václav Ecler je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Cestovní ruch. Od roku 2009 je Ing. Václav Ecler zapsán jako účetní expert v Komoře certifikovaných účetních – číslo osvědčení 300243. Ing. Václav Ecler působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na audit projektů podporovaných EU, oblast daňového poradenství, forenzních šetření a rozborů hospodaření. Mezi klienty patří významné podnikatelské subjekty a rovněž subjekty z neziskové sféry.

 

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE ukončeno 2002

Kariéra:
Analytik a ekonom v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2001 - 2004
Vedoucí auditorského týmu a partner společnosti NEXIA AP a.s., 2004 až doposud

 

ing. Pavel Hejný je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Oceňování podniku. Dále je účetním expertem registrovaným pod číslem 300306 a členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2014 místopředsedou její dozorčí komise. Od roku 2013 působí Ing. Pavel Hejný v pozici partnera společnosti NEXIA AP a.s., kde se vedle auditorské činnosti specializuje na oblast ekonomického, finančního a účetního poradenství, poradenství v oblasti veřejných zakázek, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti.
Mezi jeho klienty patří jak podnikatelské subjekty, tak významné subjekty veřejného sektoru.

 

Kariéra:
Asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2007 – 2013
Vedoucí auditorského týmu a partner auditorské společnosti NEXIA AP a.s., 2013 až doposud

Vzdělání:
VŠE, Fakulta Financí a účetnictví - ukončeno v roce 2007

 

Ing. Jiří Smělý je absolventem ČZU v Praze, oboru provoz a ekonomika s hlavním zaměřením „marketing, management“ a „účetnictví a finance“. Ing. Jiří Smělý je auditorem, kterému vydala Komora auditorů ČR auditorské oprávnění č. 2184. Od roku 2003 působí Ing. Jiří Smělý ve společnosti a od roku 2013 je partnerem společnosti NEXIA AP a.s., kde se specializuje na auditorskou činnost, tj. ověřování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek podnikatelských subjektů. Ing. Jiří Smělý působí od roku 2013 rovněž na Komoře auditorů ČR jako člen výboru pro SME/SMP.

 

Profesní životopis:

Vzdělání:
ČZU, ukončeno v roce 1999

Kariéra:
Ve společnosti NEXIA AP a.s. postupně od roku 2003 jako asistent auditora, manažer zakázek, vedoucí auditorského týmu až po současnou pozici
člen výboru pro SME/SMP na Komoře auditorů ČR od roku 2013 až doposud

 

Ing. Jakub Šedý je absolventem VŠE v Praze, hlavní specializace Podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Auditing. Ing. Jakub Šedý je daňovým poradcem registrovaným pod číslem osvědčení 4851. Ing. Jakub Šedý působí ve společnosti NEXIA AP a.s. v pozici partnera a vedoucího auditorského týmu, kde se specializuje kromě výkonu auditorské činnosti zejména na daňové poradenství a principy mezinárodního zdanění. Mezi jeho klienty patří zejména významné podnikatelské subjekty.

 

Profesní životopis:

Vzdělání:
VŠE, ukončeno 2012

Kariéra:
Asistent auditora v auditorské společnosti NEXIA AP a.s. 2009 – 2013
Vedoucí auditorského týmu v auditorské společnosti NEXIA AP a.s. 2013-2015
Partner ve společnosti NEXIA AP a.s. 2015 až doposud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.