http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Optimalizace účetnictví z hlediska nákladů, času zpracování a použitelnosti výstupů


Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více finančními řediteli a controllingová oddělení obvykle spadají do jejich pravomoci. Taková optimalizace může vést k nesprávným rozhodnutím, které buď nepřinesou dostatečný efekt úspory nákladů, nebo naopak sníží kvalitu služeb poskytovaných účetním oddělením mimo únosnou míru. Proto jsou pro nezávislé posouzení, které vede k racionálním opatřením v této oblasti, obvykle najímáni externí poradci.

Společnost Nexia AP a.s. provádí služby optimalizace účetnictví společnosti, které vedou k efektivnímu snižování nákladů, a zvyšování kvality výstupů, které má účetnictví poskytovat. Společnost Nexia AP a.s. disponuje relevantními a širokými poklady pro vyhodnocení efektivity účetního úseku, které průběžně získává pomocí průzkumů. Díky tomu lze určit benchmark jednotlivých kritérií a potenciál, kterého je možné nad něj dosáhnout. Zároveň je schopna zhodnotit kvalitu výstupů a termíny jejich zpracování. Výhodou společnosti Nexia AP a.s. při provádění těchto služeb jsou zkušenosti vyplývající z její velikosti a počtu klientů v auditorské i neauditorské oblasti, díky čemuž má vždy přehled o možnostech optimalizace účetnictví a navrhované změny vycházejí z reality.

Na základě našich zkušeností víme, že v každé společnosti je čas od času vytvářen tlak na finančního ředitele, aby snížil náklady svého úseku, jakožto úseku netvořícího přidanou hodnotu společnosti. Snaha o snížení nákladů se většinou promítá v personální oblasti a to snížením stavu pracovníků. Finanční ředitelé našich klientů se na nás proto často obracejí s otázkou, jaký je stav zaměstnanců v různých odděleních spadajících do pravomoci finančního ředitele u ostatních subjektů. Celá problematika je však mnohem složitější. Nákladovými vstupy pro vedení účetnictví totiž nejsou pouze personální náklady, ale náklady celé informační soustavy. Kvalita služby účetního oddělení je potom determinována rychlostí, ve které jsou poskytovány výstupy, a také jejich četností, strukturou, obsahem a chybovostí při jejich zpracování. Proto by při projektech optimalizace účetní soustavy měly být hodnoceny všechny její aspekty

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.