http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

O nás


Nexia AP a.s. je auditorská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem osvědčení č. 096. Nexia AP a.s. patří mezi renomované a respektované subjekty v oblasti auditorských, účetních a poradenských služeb s vysokým profesním a etickým kreditem.

 

Společnost Nexia AP a.s. vznikla dne 22. ledna 1993 (tehdy pod původní obchodní firmou AUDIT PLUS s.r.o.), díky čemuž se řadí mezi auditorské společnosti působící na trhu auditorských a poradenských služeb od samého vzniku této profese v České republice. Za dobu své existence pak uskutečnila řadu statutárních auditů ročních účetních závěrek pro české i zahraniční klienty a úspěšně realizovala speciální typy auditorských služeb, mezi něž patří zejména forenzní šetření, rozbory hospodaření a Due Diligence. Dále poskytovala a i nadále poskytuje svým klientům odborné poradenské služby v oblasti účetního, daňového, finančního a jiného ekonomického poradenství a poradenskou činnost při podnikových akvizicích a při přeměnách společností.

 

V duchu potřeby rozšiřování spektra našich činností s ohledem na širokou škálu potřeb našich klientů rozšířila společnost v roce 2008 tým o odborníky působící v oblasti strategického a regionálního rozvoje, odvětvových analytických činností a poradenství v oblasti koncepcí, evaluací i konkrétních projektů v oblasti finančních nástrojů EU. S tímto rozšířením souvisí i současné členství a aktivity společnosti v Národní klastrové asociaci. 


Nexia AP a.s. je dlouholetým členem mezinárodní sítě auditorských, účetních a poradenských společností NEXIA INTERNATIONAL. Stávající název obchodní firmy přímo odkazuje na členství společnosti v NEXIA INTERNATIONAL, která se s ohledem na svoji velikost dlouhodobě pohybuje z celosvětového hlediska mezi 10 nejvýznamnějšími subjekty v daném oboru (aktuálně konkrétně na 8. pozici).


Nexia AP a.s. je kromě členství v Komoře auditorů České republiky i členem Francouzsko - České obchodní komory v Praze a Švédsko - České obchodní komory v Praze.


Nexia AP a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a to v oboru auditorské služby, účetní, daňové, finanční a ekonomické poradenství.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.