http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Nezávislé rozbory hospodaření


Společnost Nexia AP a.s. pro své klienty úspěšně realizovala projekty z oblasti rozborů hospodaření a finanční situace. Tyto projekty jsou zaměřeny jak na jeden konkrétní podnikatelský subjekt či holdingovou strukturu, tak i na existující dealerskou síť.

Rozbor hospodaření, pakliže je prováděn u jednoho konkrétního podniku, je zacílen na:

 • analýzu a posouzení aktuální finanční situace a základních trendů
  s cílem posoudit celkovou finanční stabilitu
 • analýzu a posouzení efektivity hospodaření jednotlivých středisek nebo jednotlivých realizovaných činností
 • analýzu a posouzení cenových kalkulací a cenové politiky
 • analýzu a posouzení přiměřenosti a nezbytnosti vynakládání mzdových prostředků a funkčnosti motivačního systému
 • analýzu a posouzení přiměřenosti a nezbytnosti vynakládání prostředků do oblasti spotřeby materiálů, zboží a služeb, včetně výběru dodavatelů
 • analýzu hospodaření s majetkem společnosti z pohledu přiměřenosti, zbytnosti
  a odůvodněnosti prostředků vynakládaných do investic a do oprav majetku
 • analýzu a posouzení využití kapacit strojní a lidské práce
 • analýzu a posouzení vhodnosti a přiměřenosti organizačního schématu společnosti
 • identifikaci případných oblastí, v nichž je potenciálně možné docílit zvýšení efektivity hospodaření cestou snížení nákladů, zvýšení výnosů nebo kombinací obou přístupů

V případě zaměření projektu rozborů hospodaření a finanční situace na činnost dealerské sítě je rozbor hospodaření a finanční situace rozšířen o:

 • posouzení stability dealerské sítě a rozčlenění dealerů do bonitačních (rizikových) skupin atd.
 • porovnání efektivity hospodaření jednotlivých členů dealerské sítě na celkové úrovni a na úrovni jednotlivých dealerských činností

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.