http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Mezinárodní účetní standardy


Pracovníci společnosti Nexia AP a.s. mají potřebné kontinuálně rozvíjené profesní vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oblasti aplikace Mezinárodních standardů finančních výkaznictví (IFRS/IAS), případně US GAAP. Na tomto podkladě je společnost Nexia AP a.s. pro Vás schopna připravit komplexní implementaci Mezinárodních standardů finančních výkaznictví (IFRS/IAS), resp. US GAAP které zahrnuje:

 • zpracování Memoranda specifikující základní provedené úpravy a volby účetních metod
 • stanovení hodnoty Fair Value aktiv a pasiv vstupujících do účetní závěrky sestavené dle IFRS/IAS
 • sestavení účetních výkazů dle pravidel a zásad IFRS/IAS včetně přílohy účetní závěrky
 • zpracování převodového můstku pro stanovení bilančních a výsledkových hodnot z účetních výkazů sestavených dle Českých účetních standardů (ČÚS) na účetní výkazy dle pravidel a zásad IFRS/IAS
 • zpracování systémové úpravy umožňující zachytit v účetnictví vedeném dle ČÚS i hodnoty vycházející z pravidel a zásad IFRS/IAS

Nad rámec komplexní implementace Mezinárodních standardů finančních výkaznictví (IFRS/IAS) společnost Nexia AP a.s. zajišťuje:

 • audit účetní závěrky sestavené dle pravidel a zásad IFRS/IAS
 • metodickou činnost a poradenství při implementaci IFRS/IAS a při běžném sestavení účetních výkazů dle IFRS/IAS
 • posuzování správnosti klientem zvolených postupů a účetních metod při sestavení účetních výkazů dle IFRS/IAS

V případě vykazování klienta dle US GAAP společnost Nexia AP a.s. zajišťuje:

 • audit účetní závěrky sestavené dle pravidel a zásad US GAAP
 • metodickou činnost a poradenství při implementaci US GAAP a při běžném sestavení účetních výkazů dle US GAAP
 • posuzování správnosti klientem zvolených postupů a účetních metod při sestavení účetních výkazů dle US GAAP

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.