http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Kdo je NEXIA INTERNATIONAL


NEXIA INTERNATIONAL
představuje celosvětovou síť auditorských, účetních a poradenských firem, která vznikla již v roce 1971. Díky své historii se NEXIA INTERNATIONAL řadí mezi nejdéle působící řetězce auditorských a poradenských firem na světě. Své služby nabízí v současné době ve 334 kancelářích ve více jak 100 zemích a dosahuje celkového ročního obratu více než 1,5 miliardy amerických dolarů. Řadí se tím mezi deset největších auditorských firem na světě.

Členové NEXIA INTERNATIONAL si zachovávají svoji nezávislost. Ve většině zemí náležejí členové NEXIA INTERNATIONAL k nejvýznamnějším subjektům působícím v oborech auditu, poradenství a vedení účetnictví. Jednotliví členové NEXIA INTERNATIONAL sdílejí své zkušenosti a odborné znalosti prostřednictvím partnerských firem této mezinárodní sítě a mohou je tak plně využít při poskytování služeb svým klientům na příslušných národních trzích.

NEXIA INTERNATIONAL aplikuje vysoké standardy pro všechny své členské firmy a průběžně zabezpečuje, aby tyto standardy byly dodrženy. Skupiny mezinárodních odborníků ve specializovaných oblastech jako jsou audit, daně a informační technologie determinují profesionální standardy používané subjekty sdruženými v řetězci NEXIA INTERNATIONAL. V návaznosti na to lze pak služby poskytované jednotlivými členy NEXIA INTERNATIONAL považovat za služby splňující nejvyšší nároky kladené na kvalitu a odpovědnost v oblastech auditu a poradenství.

Společnost Nexia AP a.s. je díky svému členství v NEXIA INTERNATIONAL schopna pro své klienty, kteří podnikají nebo chtějí podnikat v zahraničí, najít lokální poradce, jejichž servis a znalosti daného prostředí pomohou eliminovat mnohé obtíže a řešit vzniklé problémy. Jako klienti členské firmy mezinárodního sdružení NEXIA INTERNATIONAL získávají přístup k profesionálním službám poskytovaným všemi členskými firmami na celém světě.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.