http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Vzdělávací projekt

Vzdělávací projekt „Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji
se nachází v polovině své realizace. Projekt financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Středočeském kraji, je zaměřen na vzdělávání manažerů, facilitátorů, pracovníků TH a dalších pracovníků v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce a současně zvýšení konkurenceschopnosti v rámci znalostní ekonomiky. Více viz www.vzdelavani-inovace-nca.cz

Prohlášení Nexia International

Prohlášení Nexia International   NEXIA AP, a.s. je člen Nexia International. Nexia International je významná celosvětová síť nezávislých účetnických a poradenských společností, k...

Čti dál..

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy  Společnost Nexia AP a.s. se v rámci širokého spektra aktivit částí činnosti rovněž dlouhodobě věnuje přípravě, řízení kurzů a zejména samotnému vzdělávání v obla...

Čti dál..

O nás

O nás Nexia AP a.s. je auditorská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem osvědčení č. 096. Nexia AP a.s. patří mezi renomované a re...

Čti dál..

Zpráva o průhlednosti

Zpráva o průhlednosti Účetní období 1.1.2014 - 31.12.2014 Zprávu o průhlednosti vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a ve smyslu poža...

Čti dál..

Forenzní a vyšetřovací služby

Forenzní a vyšetřovací služby Vyšetřování podezření z podvodů zaměstnanců i vnějších útoků proti integritě firemního majetku. Analýza vnitřních kontrolních mechanismů zaměřených p...

Čti dál..

Audit projektů podporovaných EU

Audit projektů podporovaných EU Vstupem do EU získala Česká republika právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Přes relativně pomalý a často kritizovaný rozjez...

Čti dál..

Due diligence

Due diligence Je obvyklé, že podnikatelské subjekty mají snahu expandovat. Tato expanze směřuje na získání nových trhů, technologií, dodatečných kapacit a podobně. Je možné ji r...

Čti dál..

Nezávislé rozbory hospodaření

Nezávislé rozbory hospodaření Společnost Nexia AP a.s. pro své klienty úspěšně realizovala projekty z oblasti rozborů hospodaření a finanční situace. Tyto projekty jsou zaměřeny j...

Čti dál..

Audit

Audit projektů Audit, neboli ověřování účetních závěrek a výročních zpráv, je službou, kterou využívají obchodní společnosti (ale i jiné subjekty) ke zvýšení důvěryhodnosti zveř...

Čti dál..

Konzultace v oblasti účetního, daňového a obchodní…

Konzultace v oblasti účetního, daňového a obchodního práva V průběhu existence účetních jednotek nastávají situace, kdy je na problémy účetní, daňové, i z oblasti obchodního prá...

Čti dál..

Konsolidace

Konsolidace V dnešním ekonomickém prostředí se stávají různé vlastnické transakce a podnikové kombinace zcela běžnou součástí života společností. Na tento trend se samozřejmě sn...

Čti dál..

Mezinárodní účetní standardy

Mezinárodní účetní standardy Pracovníci společnosti Nexia AP a.s. mají potřebné kontinuálně rozvíjené profesní vzdělání a dlouhodobé zkušenosti v oblasti aplikace Mezinárodních st...

Čti dál..

Přeměny společností

Přeměny společností Společnost Nexia AP a.s. úspěšně realizovala projekty z oblasti přeměn společností a podnikových kombinací. V tomto ohledu je společnost Nexia AP a.s. schopn...

Čti dál..

Příprava podnikatelských projektů na klíč

Příprava podnikatelských projektů na klíč V ekonomické realitě neustále vznikají nové možnosti pro podnikání. Ty využívají úplně nové subjekty, případně do nich expandují stávajíc...

Čti dál..

Likvidace společností

Likvidace společností V životě ať již jakéhokoli podnikatelského subjektu může v určité fázi nastat okamžik, kdy pokračování ve stávajících ekonomických aktivitách se z rozličný...

Čti dál..

Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů

Poradenská činnost v oblasti řízení nákladů Na rozbor hospodaření a finanční situace navazuje společnost Nexia AP a.s. projekty směřujícími ke zvyšování efektivity hospodaření c...

Čti dál..

Optimalizace účetnictví z hlediska nákladů, času z…

Optimalizace účetnictví z hlediska nákladů, času zpracování a použitelnosti výstupů Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finančn...

Čti dál..

Poradenská činnost při výběru personálu

Poradenská činnost při výběru personálu Pří výběru zaměstnanců do finančního úseku je často jedním z důležitých úkolů prověřit odbornou znalost uchazečů. Je obvyklé, že ani větší...

Čti dál..

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o. Společnost Nexia AP a.s. poskytovala úč...

Čti dál..

Zpracování znaleckých posudků

Zpracování znaleckých posudků V současné době je velké množství hospodářských transakcí v České republice zatíženo povinností zpracovat znalecký posudek nezávislým znalcem. Krom...

Čti dál..

Daňové poradenství

Daňové poradenství Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezent...

Čti dál..

Služby regionálního rozvoje

Služby regionálního rozvoje Rozvoj obcí, měst i regionů je dnes do značné míry utvářen dlouhodobou a usilovnou spoluprací jednotlivých regionálních aktérů, tj. osob a institucí ...

Čti dál..

Projekty z fondů EU

Projekty z fondů EU Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, po...

Čti dál..

Kontakt

Nexia AP a.s. Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 IČ: 48117013, DIČ: CZ48117013 Výpis z obchodního rejstříku Tel.: +420 221 584 301-302 Fax:+420 221 584 319 E-mail: nexiaprag...

Čti dál..

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.