http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Forenzní a vyšetřovací služby


Vyšetřování podezření z podvodů zaměstnanců i vnějších útoků proti integritě firemního majetku. Analýza vnitřních kontrolních mechanismů zaměřených proti podvodům a doporučení vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti. Analýza podnikatelských, provozních a finančních rizik, návrhy na jejich zvládání. To jsou jen příklady činností, které jsme schopni poskytnout těm klientům, kteří se dostanou do nezáviděníhodné situace ať již svojí předchozí nečinností v oblasti prevence proti nelegální činnosti, nebo tím, že čelí naplánovanému a promyšlenému ataku jednotlivce či skupiny osob.

Základem forenzních a vyšetřovacích služeb je rychlost jejich aplikace (flexibilní přeskupení odborníků z běžných, pravidelných zakázek je pravidlem), jejich naplánování a především spolupráce s klientem. Samozřejmostí je i mlčenlivost auditora v souladu s legislativní úpravou platnou v České republice. Po analýze dokumentů a důkladných pohovorů se zainteresovanými osobami následuje vypracování zprávy a její projednání se zadavatelem zakázky. Její integrální součástí je nejen popis nedostatků, podezření a důkazů o nelegální činnosti (pokud byla skutečně objevena), ale především návrh systémových opatření směřujících do budoucnosti.


Za součást těchto služeb je možné považovat i preventivní analýzu rizika, jejímž výsledkem je systém řízení rizika nebo jeho podstatné části. Spolupráce s odborníky z jiných specializací (IT, pojišťovnictví atp.) zvyšuje kvalitu námi poskytovaných služeb.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.