http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Due diligence


Je obvyklé, že podnikatelské subjekty mají snahu expandovat. Tato expanze směřuje na získání nových trhů, technologií, dodatečných kapacit a podobně. Je možné ji realizovat nákupem jednotlivých zařízení, otevíráním nových poboček či zakládáním dceřiných společností. Je však též zcela běžné expandovat formou převzetí již existujících struktur. Jedná se o nákupy podniků či částí podniků, nákupy obchodních podílů či o různé druhy přeměn společností, tedy takzvané akvizice. Proto, aby expandující subjekt získal dostatek nezávislých informací o přebírané struktuře (popisná část), přiměřenou jistotu o existenci či neexistenci deklarovaných skutečností (hodnotící část), případně dodatečné informace, které nebyly protistranou uvedeny (zjištění), je vhodné, aby zadal zpracování due diligence odbornému poradci. Takto získané informace slouží k potvrzení či vyvrácení záměru expanze, jako vodítko k cenovým jednáním, či je podle nich upřesňován postup expanze. Due diligence se obvykle provádí samostatně v oblasti účetní a ekonomické, jejíž součástí je i daňová analýza a v oblasti právní, případně i v oblasti životního prostředí či jiné specializované oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina subjektů neprovádí expanze formou akvizic jako každodenní rutinní činnost, není schopna sama provést objektivní analýzu expanze a zjistit, případně správně posoudit, existující rizika. Je obvyklé, že expanze je řešena pouze z pohledu podnikatelského zaměření expandujícího subjektu, ovšem ostatní faktory jsou opomíjeny. Dochází tak k situacím, že po provedení expanze bývají zjištěny dodatečné závazky, je zjištěno, že hodnota přebíraných aktiv je nižší, že vykazované obraty jsou ve skutečnosti nižší, případně náklady vyšší. Jsou také zjišťována rizika v daňové oblasti z předchozího působení či vzniklé v průběhu akvizice. Všechny tyto skutečnosti mají za následek, že expandující subjekty zjišťují, že cena, kterou za akvizici platili je nesprávná a že prodávající využil výhody lepší znalosti prodávaného majetku. Proto je vždy v případě zamýšlené akvizice vhodné využít služeb odborného poradce, který může tato rizika z podstatné míry eliminovat.

Společnost Nexia AP a.s. se dlouhodobě zabývá činností zpracování due diligence v oblasti účetní a ekonomické, v oblasti právní spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi. Záruka kvalitního výsledku due diligence je zajištěna nejen bohatými a dlouholetými zkušenostmi v této činnosti, ale i pracovními týmy naší společnosti, které jsou složeny z odborníků profilujících se v různých oblastech ovšem s celkovým odborným rozhledem. Výhodou je samozřejmě znalost partnerů, kteří provádějí právní due diligence, čímž jsou odbourány různé redundantní postupy či informační šumy.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.