http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Audit projektů


Audit
, neboli ověřování účetních závěrek a výročních zpráv, je službou, kterou využívají obchodní společnosti (ale i jiné subjekty) ke zvýšení důvěryhodnosti zveřejňovaných účetních informací. Audit je v současné době regulován nově vydanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006, která ovlivní i českou legislativu. Ověřování je naší firmou prováděno v souladu s nejvyššími standardy kvality, tedy v souladu s International Standards on Auditing a navazujícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Kvalita práce je kontrolována jednak vnitřními postupy, dále pak pravidelnými prověrkami zajišťovanými výborem pro audit NEXIA INTERNATIONAL a v neposlední řadě i příslušnými orgány Komory auditorů ČR.

Nexia AP a.s. flexibilně vytváří auditorské týmy pro ověřování ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek v závislosti na předmětu činnosti klienta, odvětví, ve kterém působí, jeho velikosti a účetním rámci, který byl použit pro sestavení účetní závěrky (ČUS, IFRS, US GAAP atp.). Naši auditoři mají mimořádné zkušenosti a znalosti ve svém oboru, našim klientům zpravidla přinášejí i přidanou hodnotu spočívající v odhalování neefektivních či rizikových oblastí. Udržování úzkých kontaktů s klientem, při respektování přísných požadavků na nezávislost, považujeme za standard.

Poskytujeme i další auditorské služby, tedy služby, které spočívají v odstranění nejistoty ohledně ověřovaných skutečností. Jedná se například o ověření výše zásob pro potřeby poskytnutí bankovního úvěru, hodnoty navýšení základního kapitálu v případě kapitalizace pohledávek, prověrky mezitímních účetních výkazů.

Náš zkušený tým je schopen zajistit i funkce interního auditu, a to buď formou tzv. outsourcingu (veškeré činnosti jsou zajišťovány dodavatelsky), nebo cosourcingu (základní činnosti si zajišťují pracovníci klienta, naši odborníci pak přinášejí specializaci, která klientovi chybí).

Veškeré auditorské služby jsou poskytovány tak, aby byly nejen splněny jejich zákonné povinnosti, ale aby je považovali také za účinné a finančně efektivní.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.